Royalti tertunggak RM11,788,347.18 diagihkan

Kuala Lumpur: Badan pelesenan Recording Performers Malaysia Berhad (RPM) dan Jabatan Insolvensi Malaysia (MdI) selaku pelikuidasi kepada tadbir urus Performers Rights and Interest Society of Malaysia Berhad (PRISM), bersetuju untuk melaksanakan agihan royalti secara bayaran pendahuluan melalui Unlogged Performance Allocation (UPA) pada Januari 2021. Ia susulan mesyuarat yang dipengerusikan Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan…